1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών παγκοσμίως και τη ζήτηση προϊόντων, έχουμε γράψει το φυλλάδιο QC και τα σχετικά αρχεία διαδικασίας για τον έλεγχο του συστήματος QC για όλους τους συναδέλφους και ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής. Η εταιρεία μας συνεχίζει να βελτιώνει την έννοια της διαχείρισης και έχει καθιερώσει την QC ώριμη έρευνα και παραγωγή. Με βάση τη συνεχή τεχνολογική καινοτομία, θα παρέχονται ώριμες έρευνες και τεχνολογίες για την κάλυψη της ποιοτικής ζήτησης των τελωνείων μας.

Όπως πάντα, η εταιρεία μας είναι αφιερωμένη:

- Επιμείνετε στην καινοτομία υπηρεσιών, επιδιώξτε την πλήρη ικανοποίηση και την εξαιρετική εμπειρία των πελατών μας

- Επιμείνετε στην τεχνολογική καινοτομία και συνεχίστε να αναπτύσσετε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών

Έχουμε όργανο ανάλυσης που περιλαμβάνουν NMR, GC-MS, LC-MS, KF, GC, HPLC, IR και Polarimeter κλπ. Στο εργαστήριό μας.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δραστηριότητες και ευθύνες:

 • Απελευθέρωση πρωτοκόλλων πιστοποίησης και επικύρωσης ·
 • Έκδοση εγγράφων: προδιαγραφές; Master Batch Records, SOP;
 • Μαζική αναθεώρηση και κυκλοφορία, αρχειοθέτηση.
 • Απελευθέρωση αρχείων παρτίδας ·
 • Έλεγχος αλλαγής, έλεγχος απόκλισης, έρευνες.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων επικύρωσης ·
 • Εκπαίδευση;
 • Εσωτερικοί έλεγχοι, συμμόρφωση
 • Προσόντα προμηθευτή και έλεγχοι προμηθευτών ·
 • Αξιώσεις, ανακλήσεις κ.λπ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στα εργαστήρια και τα εργαστήρια μας, παρέχουμε ανάλυση ποιότητας και επιθεώρηση μέσω του ελέγχου ολόκληρης της διαδικασίας για να βεβαιωθούμε ότι κάθε παρτίδα του προϊόντος μας πληροί τις απαιτήσεις του πελάτη μας.

Δραστηριότητες και ευθύνες:

 • Ανάπτυξη και έγκριση προδιαγραφών ·
 • Δειγματοληψία, αναλυτικός έλεγχος και απελευθέρωση πρώτων υλών, ενδιάμεσων και καθαριστικών δειγμάτων.
 • Δειγματοληψία, αναλυτικός έλεγχος και έγκριση API και τελικών προϊόντων.
 • Απελευθέρωση API και τελικών προϊόντων.
 • Προσόντα και συντήρηση εξοπλισμού ·
 • Μεταφορά και επικύρωση μεθόδου.
 • Έγκριση εγγράφων: αναλυτικές διαδικασίες, SOPs
 • Δοκιμές σταθερότητας;
 • Δοκιμές στρες.